BLOG

Via onze blog informeren we u over actualiteiten in de rechtspraktijk.

Factuur betwisten door ondernemer of particulier

02/03/2020: Je krijgt een factuur voor een geleverde prestatie maar je gaat hier niet mee akkoord. Wat kan je dan doen om deze factuur te betwisten en op welke manier kan je daarvoor stappen ondernemen?... Lees verder>>>

De nieuwe Wet op de rechtsbijstandverzekering: wat verandert er concreet voor u?

20/02/2020: In september 2019 ging de nieuwe wet op de rechtsbijstandverzekering in voege. Een rechtsbijstandverzekering is een niet-verplichte verzekering, maar is vaak al bij andere verzekeringen (zoals een brandverzekering, autoverzekering, familiale verzekering,…) te nemen als optie (in deze gevallen gaat het om een beperkte verzekering) . De nieuwe wetswijziging handelt hier enkel over een aparte rechtsbijstandverzekering die uitgebreider is en een ruimere dekking biedt... Lees verder>>>

Wanneer wordt iemand ‘ten laste’ beschouwd bij gezinshereniging?

28/01/2020: Het Hof van Justitie definieert het begrip ‘ten laste van iemand zijn’ als volgt: ‘Wanneer iemand ten laste is, wordt diegene materieel gesteund door een Belg of een inwoner van de Europese Unie of door diens echtgenoot of partner’... Lees verder>>>

Informatie Aanvragen

  Team van specialisten

  Duidelijke ereloonafspraken

  GDPR compliant

Peer reviewed

Lauwerkrans Advocaatscore