BLOG

Via onze blog informeren we u over actualiteiten in de rechtspraktijk.

De nieuwe Wet op de rechtsbijstandverzekering: wat verandert er concreet voor u?

20/02/2020: In september 2019 ging de nieuwe wet op de rechtsbijstandverzekering in voege. Een rechtsbijstandverzekering is een niet-verplichte verzekering, maar is vaak al bij andere verzekeringen (zoals een brandverzekering, autoverzekering, familiale verzekering,…) te nemen als optie (in deze gevallen gaat het om een beperkte verzekering) . De nieuwe wetswijziging handelt hier enkel over een aparte rechtsbijstandverzekering die uitgebreider is en een ruimere dekking biedt... Lees verder>>>

Wanneer wordt iemand ‘ten laste’ beschouwd bij gezinshereniging?

28/01/2020: Het Hof van Justitie definieert het begrip ‘ten laste van iemand zijn’ als volgt: ‘Wanneer iemand ten laste is, wordt diegene materieel gesteund door een Belg of een inwoner van de Europese Unie of door diens echtgenoot of partner’... Lees verder>>>

Informatie Aanvragen

  Team van specialisten

  Online dossier

  Duidelijke ereloonafspraken

  GDPR compliant

Lauwerkrans Advocaatscore