Factuur betwisten door ondernemer of particulier

Je krijgt een factuur voor een geleverde prestatie maar je gaat hier niet mee akkoord. Wat kan je dan doen om deze factuur te betwisten en op welke manier kan je daarvoor stappen ondernemen?

Wanneer je niet tevreden bent met de geleverde prestaties of goederen van een leverancier, kan je de ontvangen factuur betwisten of protesteren.

Er zijn verschillende redenen waarom je een factuur zou willen protesteren of betwisten. Een van de meest voorkomende is dat de geleverde diensten of werken niet volledig of gebrekkig werden uitgevoerd. Daarnaast kan het ook zijn dat je producten aankocht maar dat deze beschadigd waren of onvolledig afgewerkt werden. Een andere vaak voorkomende reden is dat de vermelde bedragen of hoeveelheden op de factuur simpelweg niet kloppen.

In het geval van één (of meerdere) van bovenstaande situaties kan je de factuur betwisten of protesteren. Dat betekent dat je er niet mee akkoord gaat en dus niet overgaat tot de betaling ervan. Om een factuur te betwisten is het raadzaam om dit zo snel mogelijk te doen na de ontvangst ervan. Wanneer er namelijk niet op korte termijn gereageerd wordt op een factuur, kan dit beschouwd worden als een stilzwijgende aanvaarding en gaat men ervan uit dat er geen protest is. Hoe meer tijd er zit tussen het ontvangen van de factuur en het protest, hoe kleiner je geloofwaardigheid en hoe kleiner de kans op succes.

Een factuur betwisten kan schriftelijk gebeuren zowel via e-mail als via brief. In principe kan de betwisting van een factuur ook telefonisch gebeuren. Dit wordt echter afgeraden aangezien men in dat geval geen enkel bewijs heeft dat de conversatie heeft plaatsgevonden.

In sommige gevallen, wanneer het bijvoorbeeld gaat over meerdere tekortkomingen (bv. meerdere facturatiefouten), kan je best overgaan tot het versturen van een aangetekende brief. Dit wordt ook wel ‘formeel protesteren’ genoemd.

Bij een protest is het belangrijk om duidelijk te motiveren waarom je niet akkoord gaat en op welke exacte delen van de factuur je protest betrekking heeft. Als er slechts een deel van de facturatie verkeerd genoteerd is, is het raadzaam om het juiste deel wél te betalen. Dit getuigt van bereidwilligheid en zal extra daadkracht geven aan je protest.

Wanneer je een aanmaning ontvangt voor een geprotesteerde factuur die je nog niet betaald hebt, laat dan opnieuw van je horen. Ook tegen een aanmaning kan je protesteren. In dergelijke gevallen is het raadzaam om ook steeds een kopie van het factuurprotest bij te voegen als extra bewijsvoering.

Informatie Aanvragen

  Team van specialisten

  Duidelijke ereloonafspraken

  GDPR compliant

Peer reviewed

Lauwerkrans Advocaatscore